• Jsme rodinná firma a Dáváme STOP složité organizační struktuře a režijních nákladů, které se běžně promítají do cen poskytovaných služeb! Díky tomu dokážeme poskytnout vysokou kvalitu za příznivou cenu vždy s ohledem na specifika a požadavky každého našeho klienta (neuznáváme jednotný sazebník pro každého! Cena musí vždy odpovídat rozsahu poskytovaných služeb!
 • Osobní kontakt s personálem pro výkon služby – vedením společnosti včetně náboru.
 • U nás kvalita vítězí nad kvantitou!
 • Při nastoupení na nové objekty – vykonávají první služby vedoucí pracovníci včetně majitele firmy (pochopení objektu a jeho specifik – zaškolení personálu).
 • Samozřejmostí je pro nás Bezpečnostní audit rizik, kdy vyhledáme všechna slabá místa a doporučíme možná řešení, jak tato rizika co nejvíce a nejlevněji minimalizovat.
 • nejvýhodnější poměr ceny a hodnoty
 • komplexní služby
 • celorepubliková působnost
 • individuální přístup
 • okamžitá reakce na požadavky
 • 100% zabezpečení Vašeho majetku a dalších potřeb
 • zákazník je nejdůležitější osoba pro naši firmu
 • dostatečné pojištění odpovědnosti provozní činnosti
 • možnost náhradního plnění
 • dodržování zákonnosti v pracovně-právních a obchodních vztazích 

 

 

Naše motto:
„Naslouchat, poradit a najít řešení“