Rozhodněte se pro námi poskytované služby a získejte od nás náhradní plnění.

Co je náhradní plnění?

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP), přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Náhradní plnění lze splnit třemi způsoby, nebo jejich kombinací:

1) přímým zaměstnáním OZP

2) odvodem do státního rozpočtu – zaměstnavatel je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat (a nezaměstnává), ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

3) odběrem služeb či nákupem produktů v rámci náhradního plnění

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, lze tuto povinnost splnit také odebráním výrobků nebo služeb od třetí společnosti, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením (a je tedy poskytovatelem náhradního plenění).

A takovým dodavatelem jsme i my. Zvolte si nás jako dodavatele bezpečnostních služeb a splníte tak svůj povinný podíl OZP zaměstnanců.

Vlastníme koncese na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob a ostraha majetku, osob služby soukromých detektivů

 

Kontaktní formulář

Napište nám, nebo zavolejte.
Najdeme i pro Vás komplexní řešení služeb - např. jak efektivně ochránit váš majetek...
 
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup

 

 

 

Naše motto:
„Naslouchat, poradit a najít řešení“